IC: Knihovna v Amfiberai - knihovní řád a další informace

Pouze pro záležitosti ve hře

Moderátoři: Dungeon Servant, World Builder, Dungeon Master

Odpovědět
Uživatelský avatar
placidity
Příspěvky: 1808
Registrován: 13. 1. 2011 22.19
Bydliště: Pod hromadou knih

IC: Knihovna v Amfiberai - knihovní řád a další informace

Příspěvek od placidity »

// V tomto tématu budou zaznamenány všechny IC i OOC skutečnosti, které se dotýkají veřejné bardí knihovny v Amfiberai.
// Dokumenty jsou také (především) dostupná ve hře, pokud není uvedeno výslovně jinak.
// Zároveň také platí, že zde uvedené informace jsou IC závazné. Opravdu tu nejsou psané jen proto, že mě to baví ;)

//(Původně jsem podobný disclaimer psát vůbec nechtěl a spoléhal jsem na zdravý rozum hráčů, nicméně došlo několikrát ke srážce s realitou, takže to tu máte pro jistotu černé na bílém.)


// Seznam topiců:

IC: Knihovní řád
IC: Jak přidat vlastní knihu do knihovny?
IC: NPC Hlídač v knihovně, aneb při čem vám vyčiní
IC: Zákazy vstupu
OOC: Důležité drobnosti
Naposledy upravil(a) placidity dne 17. 4. 2014 13.33, celkem upraveno 7 x.
Pokud by bylo potřeba doplnit ztracené knihy do knihovny, dejte vědět do PM.

Aktivní: Alariel Erna
Bejvávalo: Te'lyn (by Balrog) (by Niam - NSFW) | Ulrika | Ignatz
Ostatní: Ukládání logů a konverze screenshotů | Jak vyrobit portrét | Knihovna v Amfiberai
Uživatelský avatar
placidity
Příspěvky: 1808
Registrován: 13. 1. 2011 22.19
Bydliště: Pod hromadou knih

IC: Knihovní řád

Příspěvek od placidity »

// následující informace je IC
Na svitku se píše:Knihovní řád

Základní ustanovení

o Do knihovny nebudou vpuštěny (případně z ní budou dodatečně vyvedeny) osoby, které skrývají svou tvář, totožnost či přítomnost (např. šátek či kapuce zahalující tvář, použití neviditelnosti). Přijatelnou alternativou však je kombinace společenského oděvu a škrabošky, případně závoje. Po dohodě lze z tohoto pravidla udělit vyjímky pro konkrétní osoby či příležitosti.

o Návštěvníci jsou povinni řídit se tímto řádem a zachovávat pokyny správců knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

o Jestliže Návštěvník nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti za ni.

o Knihovna slouží k veřejné prezentaci děl všech žánrů a zaměření, a to bez rozdílu. Zároveň se tímto ale zříká jakékoliv odpovědnosti za faktickou správnost či přesnost informací, které jsou v uložených dílech obsaženy. Používejte proto nabyté vědomosti s rozmyslem, ne vše musí být nutně pravda.

o Knihovna si vyhrazuje právo nevystavit díla, u kterých bude pochybnost o jejich nezávadnosti. Konečné rozhodnutí v této věci náleží správcům knihovny.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Povinnosti návštěvníka


o Návštěvník ručí za vypůjčený dokument po celou dobu, kdy jej má vypůjčen.

o Návštěvník je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

o Je zakázáno zpracovávat text podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat nebo jej ničit.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Výpůjčky mimo budovu knihovny


o Mimo budovu knihovny se půjčují dokumenty pouze na základě domluvy se správcem knihovny.

o Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty, kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chování ve studovně


o Návštěvník má právo vypůjčit si do studovny dokumenty z knihovních fondů knihovny.

o Návštěvníci jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům a řídit se pokyny řádu i pokyny správců knihovny.

o Návštěvníkům je povoleno dokumenty opisovat, a to použitím démonka nebo ručně. Návštěvník ale musí zároveň zajistit, aby nedošlo k poškození nebo změně zdrojového díla.

o Takto zhotovený opis se stává majetkem návštěvníka a může být z knihovny odnesen.

o K usnadnění opisování mohou návštěvníci využít obsah trezoru č.5, kde je uskladněn knižní démonek, psací potřeby, a zápisníky.

o Hudební nástroje (včetně těch v trezoru č.5) jsou návštěvníkům plně k dispozici, hra na ně by však měla být podmíněna souhlasem ostatních návštěvníků, kteří se v danou chvíli nacházejí v knihovně. Taktéž je doporučeno nehrát v nočních hodinách.

o Účelem kuchyně je poskytnout návštěvníkům možnost drobného občerstvení při studiu, využívat ji jako veřejné stravovací zařízení je striktně zakázáno.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Postihy za nedodržení Knihovního řádu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ztráty a náhrady


o Návštěvník je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

o O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu.

o Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

o Návštěvník je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

o Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit návštěvníkovi poskytování všech služeb.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kauce


o Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží návštěvník i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Náhrada ostatních škod


o Za škody způsobené na veškerém majetku knihovny odpovídá návštěvník v plné výši a rozsahu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sepsali r.1156 správci knihovny

Te'lyn Niruviel a Caled Nailo
Naposledy upravil(a) placidity dne 17. 4. 2014 14.05, celkem upraveno 4 x.
Pokud by bylo potřeba doplnit ztracené knihy do knihovny, dejte vědět do PM.

Aktivní: Alariel Erna
Bejvávalo: Te'lyn (by Balrog) (by Niam - NSFW) | Ulrika | Ignatz
Ostatní: Ukládání logů a konverze screenshotů | Jak vyrobit portrét | Knihovna v Amfiberai
Uživatelský avatar
placidity
Příspěvky: 1808
Registrován: 13. 1. 2011 22.19
Bydliště: Pod hromadou knih

IC: Jak přidat vlastní knihu do knihovny?

Příspěvek od placidity »

// následující informace je IC
na svitku se píše:Jak přidat vlastní knihu do knihovny?

Není nic snazšího - zanechte své dílo v trezoru č.5, předejte nám jej osobně, nebo ho svěřte hlídači (\\PM na foru), a my se už o vše postaráme. Vaše kniha bude vystavena obratem a také k ní budou pořízeny archivní opisy.

Te'lyn Niruviel a Caled Nailo
Naposledy upravil(a) placidity dne 17. 4. 2014 12.26, celkem upraveno 2 x.
Pokud by bylo potřeba doplnit ztracené knihy do knihovny, dejte vědět do PM.

Aktivní: Alariel Erna
Bejvávalo: Te'lyn (by Balrog) (by Niam - NSFW) | Ulrika | Ignatz
Ostatní: Ukládání logů a konverze screenshotů | Jak vyrobit portrét | Knihovna v Amfiberai
Uživatelský avatar
placidity
Příspěvky: 1808
Registrován: 13. 1. 2011 22.19
Bydliště: Pod hromadou knih

IC: NPC Hlídač v knihovně, aneb při čem vám vyčiní

Příspěvek od placidity »

// následující informace jsou IC, nicméně neuvedeny písemně, protože se jedná o rozkazy, které má NPC strážný v knihovně.


Strážný nevpustí do knihovny (nebo z knihovny naopak vyhodí, pokud začnou blbnout až uvnitř) především:

- osoby zahalené, zakuklené, nebo jinak svou přítomnost nebo totožnost skrývající či maskující (šátek přes tvář, kapuce u které nejde viděj do obličeje, neviditelnost, atd.).
Výjimky existují, bylo jim řečeno, jak přesně se mají chovat, takové stráž samozřejmě pustí.

- vyžírky, co se chodí do kuchyně akorát najíst zdarma.
Ano, kupodivu se najdou tací, kteří si pletou knihovnu s bufetem. Prosím, nedělejte to.
Naposledy upravil(a) placidity dne 17. 4. 2014 13.54, celkem upraveno 1 x.
Pokud by bylo potřeba doplnit ztracené knihy do knihovny, dejte vědět do PM.

Aktivní: Alariel Erna
Bejvávalo: Te'lyn (by Balrog) (by Niam - NSFW) | Ulrika | Ignatz
Ostatní: Ukládání logů a konverze screenshotů | Jak vyrobit portrét | Knihovna v Amfiberai
Uživatelský avatar
placidity
Příspěvky: 1808
Registrován: 13. 1. 2011 22.19
Bydliště: Pod hromadou knih

IC: Zákazy vstupu

Příspěvek od placidity »

// následující informace jsou IC, nicméně neuvedeny písemně, protože se jedná o rozkazy, které má NPC strážný v knihovně.


Strážný nevpustí do knihovny následující postavy, protože se nechovaly v knihovně tak, jak velí slušnost nebo její řád a pokyny správců:

- nikdo
A doufejme, že to tak zůstane napořád
Pokud by bylo potřeba doplnit ztracené knihy do knihovny, dejte vědět do PM.

Aktivní: Alariel Erna
Bejvávalo: Te'lyn (by Balrog) (by Niam - NSFW) | Ulrika | Ignatz
Ostatní: Ukládání logů a konverze screenshotů | Jak vyrobit portrét | Knihovna v Amfiberai
Uživatelský avatar
placidity
Příspěvky: 1808
Registrován: 13. 1. 2011 22.19
Bydliště: Pod hromadou knih

OOC: Důležité drobnosti

Příspěvek od placidity »

//Zde jsou sepsány důležité OOC drobnosti, které je vhodné zmínit, protože je nebylo možno řešit přímo systémově nebo se naopak systému týkají:

Knihovna je řešena trezorově - tedy jako klasické uložiště v bytu, bance, atd. Buďte proto prosím pozorní při jejich používání, ať nedojde ke zbugnutí a následnému smazání obsahu trezoru. (Například otevření a zavření rychle za sebou, kdy se trezor nestihne načíst celý)

Pokud už se vám přeci jen něco povede nechtíc poprasit (nebo spadne server a nějaká kniha zmizí, protože jste ji měli zrovna jako na potvoru v inventáři), hlašte to!
Za omyl vám hlavu nikdo neutrhne, ale nám může chvíli trvat, než zjistíme, že něco chybí (protože postavy budou zaměstnané jinde/něčím jiným).

Knihovna je "hlídaný prostor" - pokud v ní tedy chcete tropit jakoukoliv IC neplechu, dělejte to pod dozorem DX. (Sem spadá i nepovolené vynášení knih, úpravy, obcházení IC příkazů z postů výše, atd. - systémově toto nelze ošetřit přímo, ale v IC rovině bude postava zastavena hlídačem a nic neudělá)

Vkládání nových knih - není to nutné, ale pokud nám k IC knize pošlete do PM tady na fóru i kopii už naformátovaného textu, budeme rádi (pro ulehčení práce - ale nic se neděje, pokud dostaneme pouze knihu)

Odpovědnost za knihovnu mají v tuto chvíli: Placidity a Woxa, respketive Te'lyn s Caledem. Takže kdyby cokoliv, kontaktujte jednoho z nás (nich).

Nedělejte si z knihovny bufet - lidi, prosím, fakt to nedělejte :)

Číslování trezorů je následující (protože sem tam na čísla bude odkazováno):
- trezory číslo 1-4 slouží jako plnohodnotná knihovna
- trezor číslo 5 je "odkladiště" - sem se dávají knihy, které teprve čekají na zařazení, je zde uložen knihovní řád, seznam knížek, démonek, hudební nástroje, a tak dále
-
trezory_cisla.jpg
Naposledy upravil(a) placidity dne 20. 4. 2014 18.22, celkem upraveno 1 x.
Pokud by bylo potřeba doplnit ztracené knihy do knihovny, dejte vědět do PM.

Aktivní: Alariel Erna
Bejvávalo: Te'lyn (by Balrog) (by Niam - NSFW) | Ulrika | Ignatz
Ostatní: Ukládání logů a konverze screenshotů | Jak vyrobit portrét | Knihovna v Amfiberai
Uživatelský avatar
placidity
Příspěvky: 1808
Registrován: 13. 1. 2011 22.19
Bydliště: Pod hromadou knih

Re: IC: Knihovna v Amfiberai - knihovní řád a další informac

Příspěvek od placidity »

//dnes došlo k poměrně razantní úpravě tohoto topicu, doporučuji vše přečíst znovu.
Pokud by bylo potřeba doplnit ztracené knihy do knihovny, dejte vědět do PM.

Aktivní: Alariel Erna
Bejvávalo: Te'lyn (by Balrog) (by Niam - NSFW) | Ulrika | Ignatz
Ostatní: Ukládání logů a konverze screenshotů | Jak vyrobit portrét | Knihovna v Amfiberai
Woxa
Příspěvky: 3698
Registrován: 19. 1. 2011 0.18
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: IC: Knihovna v Amfiberai - knihovní řád a další informac

Příspěvek od Woxa »

V poslední době hlídač knihovny věnuje zvýšenou pozornost těm, kteří se rozhodnou využít i kuchyňku.
Často se také stává, že návštěvníka vyzve, aby svou bagáž nechal v knihovně a do kuchyňky šel bez ní.


//OOC:
Knihovna OPRAVDU NENÍ BUFET (ani veřejná zásobárna nebo cokoliv podobného). Občerstvení z knihovny má sloužit pro hosty, kteří se v knihovně věnují studiu. Když v knihovně nějaký ten čas strávíte, klidně si pár kousků vemte. Ale vážně vás prosíme, nechoďte tam za účelem přeplňování svého inventáře jídlem. Tento týden se několikrát stalo, že zásoby v knihovně byly téměř vybrané a fakt nevěřím tomu, že je knihovna tak moc využívaná. Díky, že to budete do budoucna respektovat.

P.S.: Pobalit všechno to jídlo, stočit si nápoje ze sudů do vlastních demižonů a tak dále nějaký čas zabere. Dále vám z takto nakradeného jídla vznikne nemalé zavazadlo. A nakonec, ten hlídač v té knihovně není úplně blbý a je tam z nějakého důvodu.
Aktivní: Febrilia Jr'eile, pořezaná kráska
Srdcovka: Caled Nailo, elfský bard a strážný z Amfiberai
Občasní: Grik, Lainathiel Nesseldë, Siriand Tir'ein, Jednoručka Cyrus, Neotesanec Lutz
Bonus: Knihovna v Amfiberai
Woxa
Příspěvky: 3698
Registrován: 19. 1. 2011 0.18
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: IC: Knihovna v Amfiberai - knihovní řád a další informac

Příspěvek od Woxa »

*Kdo vstoupí do knihovny a alespoň koutkem oka zavadí o stůl si patrně nemůže nevšimnout rudě nadepsaného listu*

Upozornění!

Vážení návštěvníci, žádáme Vás, abyste tomuto místu i dílům zde uloženým věnovali úctu jakou si zaslouží. Opět jsme zaznamenali, že nezanedbatelné množství knih bylo nenávratně poškozeno či dokonce odcizeno.

Pokud jste hladoví nikdo Vám nebráni posvačit, avšak nečiňte tak nad knihami. Potřebujete si něco poznamenat či opsat, neškubejte stránky knih a nečmárejte do nich, použijte notesy, které zde jsou volně k dispozici. Kopie zde uložených knih Vám také rádi vyhotovíme za symbolický poplatek.

Mějte na paměti, že náhrada ztracených knih si žádá nemalé úsilí i určité množství času, kterého se nám nedostává. Stále věříme, že tyto incidenty jsou spíše dílem několika málo hlupáků a nikoliv dílem pravidelných návštěvníků. Přesto, s každou další ztrátou naše odhodlání udržovat veřejnou slábne. Jste to vy, na kom záleží zda bude tato studnice vědění zachována i pro další generace.

S prosbou o vzájemnou úctu a respekt,
Vaši Modrozlatí


//OOC:
Lidi, vážně, o víkendu jsem lognul a zjistil jsem, že jeden trezor je vybrakovaný více než z poloviny a v druhém chybí dalších cca 10 knih, celkově se to blíží asi ke 40-50ks.

V té knihovně je NPC hlídač, pokud někdo chcete cíleně škodit a ničit/krást knihy, domluvte se o takové činnosti s DM (v opačném případě se jedná o metagame).
Pokud jste knihy zničili nějakým OOC omylem (např. trezorovým "bugem"), zapoměli přes restart/pád někde na stole, či je jen "omylem" odnesli dejte vědět jakmile si to uvědomíte. Hlavu vám za to nikdo neutrhne a škody lze hned napravit. Ano, možná nás to trochu naštve, ale rozhodně méně, než když po X týdnech zjistíme, že je čtvrtina knihovny v pytli a nikdo se k tomu nehlásí. Dík
Aktivní: Febrilia Jr'eile, pořezaná kráska
Srdcovka: Caled Nailo, elfský bard a strážný z Amfiberai
Občasní: Grik, Lainathiel Nesseldë, Siriand Tir'ein, Jednoručka Cyrus, Neotesanec Lutz
Bonus: Knihovna v Amfiberai
Uživatelský avatar
placidity
Příspěvky: 1808
Registrován: 13. 1. 2011 22.19
Bydliště: Pod hromadou knih

Re: IC: Knihovna v Amfiberai - knihovní řád a další informac

Příspěvek od placidity »

Já snad jen dodám, že tím kazíte hru především ostatním lidem a sami sobě. Nahodit zpátky pár knížek není problém, ale při takovémto množství, na které se navíc přijde náhodou a kdo ví po jak dlouhém čase, se na přepis můžeme s Woxou taky zvysoka vybodnout a nechat knihovnu zdevastovanou, protože i za asistence systémových vychytávek je jakékoliv větší obnovování maximální voser a ztrávíme nad ním spoustu času.

Knihovna je tady především pro vás, jakožto hráče, tak si ji prosím vlastní blbostí nebo ignorantstvím sami neničte. Dík.
Pokud by bylo potřeba doplnit ztracené knihy do knihovny, dejte vědět do PM.

Aktivní: Alariel Erna
Bejvávalo: Te'lyn (by Balrog) (by Niam - NSFW) | Ulrika | Ignatz
Ostatní: Ukládání logů a konverze screenshotů | Jak vyrobit portrét | Knihovna v Amfiberai
Odpovědět