TRESTNÍK

Prohřešky hráčů a jiných subjektů.

Moderátoři: World Builder, Dungeon Servant, Dungeon Master

Zamčeno
Naylun
Příspěvky: 3304
Registrován: 16. 5. 2008 20.54
Bydliště: Neverland

TRESTNÍK

Příspěvek od Naylun »

Trestník v08 - EQ 4


Prohlášení

Tým EQ se rozhodl zavést nový standardizovaný systém trestání prohřešků hráčů zvaný Trestník. Důvody jsou následující:

1) V týmu je více aktivních členů s někdy se lišícími názory na řešení prohřešků, potřebujeme proto společný unifikovaný mechanismus namísto nekonečných debat nad každým jednotlivým případem zvlášť. Dáme proto trestům pevnější řád - obětujeme tím sice částečně lidský přístup a citlivost, ale zajistíme jednotnost, průhlednost a spravedlnost.

2) Chceme větší transparentnost trestů, aby to pro hráče nebyly "podpásovky" od DM dohodnuté za jejich zády za nejasných okolností. Proto bude Trestník veřejný a bude mít jasně stanovené tresty. Jsme si vědomi tvrdosti a "necitlivosti", kterou pevně stanovené tresty přinášejí, ale věříme, že tato nevýhoda bude vyvážena pozitivy tohoto přístupu.

3) Tým se shodl, že s tresty je třeba obecně přitvrdit a netolerovat hráčům tolik, co dříve, protože se ukázalo, že to vede k opakovanému porušování pravidel a braní jich na lehkou váhu jen jako jakýsi "doplněk". Nechceme zavádět policejní stát, ale pravidla prostě platit budou, a kdo se s tím nedokáže srovnat, má smůlu, ať je to sebelepší RP hráč.

4) Na všechny prohřešky spáchané před Trestníkem se vyhlašuje amnestie, aby nedocházelo ke zpětnému vytahování starých prohřešků (ke kterým se např. někdo přizná až teď nebo někdo někoho zpětně obviní apod). Za prohřešky, co už mají hráči v záznamech, se body zpětně nenačtou. Jediné co, tak se bude aplikovat pravidlo o recidivě, pokud je teď po zavedení Trestníku zopakují.


Obecná pravidla

:point: Trestat za prokázaná fakta, nikoli za podezření a domněnky.
:point: Trestat včas, co nejdříve po prohřešku, neodkládat to.
:point: Jasné omyly není nutné trestat, pokud díky nim někde nebo někomu nevznikne nějaká podstatná nevratná škoda a druhá strana je ochotna akceptovat fakt, že šlo o omyl. (Např. útok na NPC díky úkliku není trestáno jako zneužití nepřítomnosti DM. Nebo když vás někdo osloví jménem, přestože ho nemá znát, vy mu to vysvětlíte, on se omluví a už to neopakuje, není nutné trestat).
:point: Odpovědnost konkrétního DM za řešení případu: ten, kdo prohřešek odhalil, ho vysvětlí hráči, potrestá, zaeviduje atd. Odstraní se tím komunikační šumy a zdlouhavá komunikace mezi mnoha členy DM týmu. Hráč komunikuje jen s jedním DM a nevzniká chaos. Výjimkou jsou případy, kdy někdo z týmu nemůže a udělá se záskok.
:point: Pevně stanovené tresty ztráty XP sice budou bolet postavy na vyšším levelu více než na levelech nízkých, ale důvodem je jednoduchost systému a fakt, že zkušení hráči by měli být schopni pravidla lépe zvládat a znát. Je předpoklad, že pokud takový hráč něco provede, není to žádná náhoda.
:point: O vypršení doby BANu se potrestaný hříšník musí zajímat sám a aktivně požádat o odbanování, neděje se tak automaticky (technické omezení DM nástrojů).
:point: V případech nepopsaných v sazebníku nebo jiných speciálních případech lze přikročit k udělení výjimečného trestu, který bude stanoven diskuzí a hlasováním týmu. Výjimečný trest může zmírňovat, zvyšovat nebo zcela měnit trest standardní. Ke zvýšení se může přikročit např. v případě absolutně rebelantských, prolhaných, sprostě slovně útočících, flamujících a nespolupracujících hráčů, takoví mohou být trvale zabanováni už po prvním prohřešku.
:point: Za hackerský útok na hru, hráčské účty, web, forum nebo server je vždy rovnou udělen trvalý BAN do hry, BAN na fórum a pranýř - bez ohledu na to, zda jde o nováčka.


Bodový systém

Načítání prohřešků:
10b --> BAN 12 měsíců + pranýř
15b --> BAN navždy hra i fórum + znovupranýř

Za každý rok bez prohřešku se hráči umažou 3 body.


Pravidla pro tresty:
:point: Za každý prohřešek hráč ztratí počet XP rovný <body_prohřešku> * 50 000.
:point: Recidiva (opakování stejného prohřešku) nebo zapírání a lhaní znamená dvojnásobné bodové ohodnocení prohřešku.
:point: Nováčci (stáří accountu na EQ do 60 dnů) jsou za své prohřešky trestáni dle Trestníku, ale body se jim nenačítají, zůstávají na 0. Status nováčka automaticky ztrácí známí hříšníci z jiných světů, nováčci, kteří i po vysvětlení opakují stejný prohřešek nebo obecně hráči, kteří nespolupracují nebo neslušně komunikují s DM.

Sazebník trestů:

5b
Bugusing - dublování itemů
Přendavání věcí mezi postavami
Zneužití XP systému - makrostyl hry
Zneužití XP systému - odměny
Zneužití XP systému - hraní více vlastních postav dohromady

4b
Metagame
Bugusing - zneužití proměn k boostu HP
Relog pro dobití kouzel
Zneužití nepřítomnosti DX - útok na/před NPC
Zneužití OOC kanálu pro volání o pomoc

3b
Nerespektování verdiktu DX
Obtěžování postavu hrajícího DX tellem
OOC hlášky v IC kanálech - sprosté, útočné..
Zneužití enginu - protláčení se přes překážky

2b
Odlogování se při potížích
Zneužití enginu – zrychlení pohybu ve zpomalení pomocí úkroků
Zneužití enginu - zasekávání potvor o překážky
Zneužití nepřítomnosti DX - ostatní
Zneužití OOC kanálu pro přenos IC informací
Zneužití přechodu mezi lokacemi

1b
CvC bez odporu
Neohlášení vraždy v CvC
Obtěžování hráče telly
OOC hlášky v IC kanálech - ne-nezbytné
Naposledy upravil(a) Naylun dne 15. 11. 2010 12.48, celkem upraveno 8 x.
Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč.
Naylun
Příspěvky: 3304
Registrován: 16. 5. 2008 20.54
Bydliště: Neverland

Příspěvek od Naylun »

Katalog prohřešků


Bugusing - dublování itemů

Zneužití jakéhokoli bugu ve hře pro rozmnožení předmětů. Pokud na takový bug narazíte náhodou, je vaší povinností ho nahlásit a rozmnožené předměty spálit v koši.


Bugusing - zneužití proměn k boostu HP

Zneužití jakéhokoli bugu kouzel proměn ke zvýšení počtu HP postavy. Známý je např. bug, kdy po relogu v proměně zůstanou postavě bonusové HP z kouzla.


CvC bez nastaveného odporu

Pokud dojde na CvC (souboj dvou postav) a to jedno jakými prostředky kromě slovních, tak je naprosto nezbytné, aby hráč, jenž provede první útok, zapnul před tímto útokem k postavě druhého hráče odpor (dislike). Toto se provádí v seznamu hráčů kliknutím na tlačítko vedle jména dotyčné postavy. Druhá postava poté "zčervená". Mezi zapnutým odporem a útokem nemusí být žádný časový interval (je potřeba si hlídat, aby byl odpor opravdu zapnutý).

Tento krok je nezbytný, neboť mechanika hry se v mnoha případech chová zcela jinak pro "modré" a "červené" cíle (např. kouzla, příležitostné útoky, zákeřné útoky, speciální schopnosti atd..) a napadené postavě by tak vznikla nezanedbatelná nevýhoda.


Metagame

Metagame je využití OOC znalostí (těch, které má hráč, a nikoliv jeho postava) k ovlivnění IC rozhodnutí postavy. Patří sem tedy herní akce a chování postavy založené na informacích nebo třeba i jen pocitech, kterými postava nemá disponovat, ale zná/má je jen hráč. Hráči se bohužel vzájemně z metagamu často podezřívají (zvláště v konfliktech a CvC). V drtivé většině případů jsou ale podezření planná nebo metagame nelze prokázat. Proto se doporučuje podezření řešit nejdřív soukromou komunikací s druhou stranou, která často vše vysvětlí (včetně různých omylů, které není třeba brát jako prohřešek, pokud jsou vyřešeny a napraveny). Jedině v případě, že druhá strana své jednání nevysvětlí a máte objektivní důkazy jejího metagamu (např. přiznání, screenshot, logy..) nebo nějaké závažné podklady pro obvinění, kontaktujte DM. Důrazně ale varujeme před zahlcováním DM plannými a nepodloženými stížnostmi, na to DM nemají čas ani nervy! Konkrétní příklady metagamu ani nelze všechny vyjmenovat a každý (opodstatněný!!) případ tak vždy musí posoudit DM. Obecně se rozhodně nebudou trestat nevinné hlouposti, toto pravidlo je tu kvůli vážným případům, kdy skutečně o něco jde, vzniká někomu škoda atd. S příchodem EQ 4 a novými postavami je potřeba si dávat pozor na znalosti ze starých postav.


Neohlášení vraždy v CvC

Veškeré vraždy v CvC soubojích je nutné hlásit DM/DS, a to s přesným popisem události. Musí tak učinit obě dvě strany - jak vrah, tak oběť a to co nejdříve. Hlášení doporučujeme poslat v PM a sepsat ho podle jednoduchého návodu níže. Vraždy je nutné hlásit i v případě, že u nich bylo přítomno DM/DS.

Kdy: Cca IC čas + reálný čas
Útočník: Celé jméno postavy, co útočila
Oběť: Celé jméno postavy, co byla napadena
Průběh: Jak to proběhlo, a to včetně předcházejících a následných činností postav (útočník i oběť ze svého pohledu)


Nerespektování verdiktu DM/DS

Autoritou na Equilibrii jsou Dungeon Masteři (Páni Jeskyně - dále jen DM) a Dungeon Servanti (Pomocníci Jeskyně - dále jen DS). Rozhodnutí DM/DS ve hře jsou ze strany hráčů neoddiskutovatelná a konečná a povinností hráčů je respektovat jejich rozhodnutí. Ve sporných případech se může hráč na DM/DS obrátit v OOC kanálu s žádostí o vysvětlení či změnu verdiktu na základě odůvodnění, ale DM/DS není povinno odpovídat a tuto žádost vyslyšet. Pokud DM/DS na takovou žádost nereaguje nebo ji zamítne, hráč je povinen verdikt respektovat a dále DM/DS neobtěžovat, jinak se dopustí tohoto prohřešku.


Obtěžování hráče telly

Je zakázáno posílat jinému hráči OOC zprávy kanálem tell, pokud ten na ně nereaguje nebo se proti tomu přímo ohradí.


Obtěžování postavu hrajícího DM/DS telly

Je zakázáno posílat DM/DS OOC zprávy kanálem tell, pokud ten na ně nereaguje nebo se proti tomu přímo ohradí (zeptat se hráč muže, ale pokud jej DM/DS slušně odmítne, tak další zprávy budou brány jako obtěžování). U DM/DS je tento prohřešek posuzován jako vážnější, protože vede k znechucení DM/DS, což je ztráta pro celý svět a všechny ostatní hráče.


Odlogování se při potížích

Odlogovat se v okamžiku, kdy se souboj s NPC nebo dokonce v CvC souboji či honičce nevyvíjí pro vaši postavu dobře, je hrubé porušení pravidel. Taktéž snaha obejít systém odlogováním se těsně po smrti (což by technicky nemělo jít).

Odlogovávání při potížích je hlídáno automatickým dohledovým systémem PLACOS, který reportuje podezření z odlogu v potížích DM. Nemyslete si, že když jste v lokaci sami, že vás nikdo nevidí. Minimálně vidí vaši postavu bestie a ty případný odlog svého cíle nahlásí dohledovému systému.

Při odpojení v CvC souboji či pronásledování je druhá strana povinna počkat zhruba 5 min, zdali se nejedná o výpadek připojení nebo problémy na klientské straně odlogovaného. Pakliže se ani po této lhůtě hráč znovu nenaloguje, ani dodatečně neprokáže, že se jednalo o technické problémy, je toto odlogování považováno za porušení pravidel.


OOC hlášky v IC kanálech - ne-nezbytné

Používání ne-nezbytných OOC hlášek ve hře je prohřešek. Mezi OOC hlášky se řadí i ty, které nabourávají atmosféru svým projevem. Patří sem anglo-hlášky, zkratko-hlášky a emotikony (smajlíci). Za IC kanály jsou považovány Mluva a Družina. Hláška "//lagy" a hláška"//afk" značící dočasnou nepřítomnost hráče u počítače nebudou považovány za prohřešek, pokud nejsou používána příliš často a zbytečně. Přestože to není prohřeškem, //lagy používat nedoporučujeme, ostatní hráči to většinou pochopí i bez hlášky. A //afk obecně doporučujeme nahradit IC hláškou jako např. *sehne se k zemi a chvíli zavazuje rozvázaný batoh* nebo *chvíli vypadá, že je duchem mimo* atd.

Příklady ne-nezbytné OOC hlášky: //ty klády mě štvou
Příklad anglo-hlášky: wrong way
Příklad zkratko-hlášek: jj, nz, njn, btw
Příklad emotikonů: :), :-), :/, :(


OOC hlášky v IC kanálech - sprosté, útočné..

Vážným prohřeškem jsou OOC hlášky v IC kanálech, které jsou navíc sprosté, útočné či jinak pohoršující. Je nutné, aby hráči dokázali unést i negativní důsledky hry pro jejich postavy a nevnášeli svoje negativní emoce do hry.


Přendávání věcí mezi postavami

Přesun věcí či zlata mezi postavami jednoho hráče je těžký prohřešek. Jako prohřešek je chápán i přesun věcí či zlata přes prostředníka/prostředníky. Tyto podvody jsou automaticky detekovány dohledovým systémem PLACOS. Vše je samozřejmě reportováno DM. Pozor si musí dát hráči, kteří hrají více postav a je tudíž možné, že se k nim neúmyslně přes mnoho prostředníků nějak dostane předmět už jednou vlastněný jejich jinou postavou. Pokud k takovémuto omylu dojde, je nutné to ihned nahlásit DM, jinak hrozí, že to bude také posouzeno jako prohřešek zpětně podle záznamů v systému PLACOS.


Zneužití enginu - protláčení se přes překážky

Tento podvod spadá pod zneužívání enginu hry. Bohužel engine hry dovoluje za jistých okolností protlačit postavu skrz jinak neprostupný objekt (mříže, dveře, plot, atd..). Čas od času se taková situace stane nehodou (např. vcucnutí postavy do prostoru za dveřmi). Zneužívat této chyby ku svému prospěchu je ovšem nepřípustné. Zneužívání je hlídáno automatickým dohledovým systémem PLACOS, jenž sporné případy reportuje DM.


Zneužití enginu - zasekávání potvor o překážky

Úmyslné zneužívání slabé AI NPC nepřátel, např. tím, že je navedu na místo odkud se nemohou hnout, je prohřeškem. Každému se někdy stane, že se bestie takto zablokuje, pak samozřejmě nemanévrujte, abyste ji osvobodili, ale udělat si z toho taktiku, je nepřípustné.


Zneužití enginu – zrychlení pohybu ve zpomalení pomocí úkroků

Tzv. slide-in move. O co jde? V podstatě o umělé urychlení postavy zpomalené nějakým činitelem, jako je například kouzlo, vodní plocha, přetížení atd... Pohyb pomocí přísunů do stran je v takovém případě rychlejší než klasický běh či chůze. Jedná se ovšem o dosti drastické a hrubé zneužití enginu NWN a jako takové bude i trestáno, zejména pokud si například z tohoto vytvoří hráč v kombinaci se zpomalujícími vodními plochami výhodnou bojovou taktiku.


Zneužití XP systému - makrostyl hry

Velmi nežádoucí způsob hry, kdy hráč jen čas od času provede s postavou nějakou akci, která zajistí pokračování toku XP za čas, ale přitom doopravdy nehraje a třeba se dívá na televizi nebo dělá něco jiného. Tohle není hra - je to jen zneužití enginu hry k expení. DM takovéto hráče vždy sleduje dostatečně dlouhou dobu, aby nabylo téměř jistoty, že zneužívají tento systém. Pokud postava nebo hráč nereaguje do 60 sekund, jedná se o tento vážný prohřešek. Pokud reaguje, o prohřešek se nejedná. Prohřeškem není, pokud někde v bezpečném místě necháte např. spát svou postavu a neobnovujete si tok XP nějakými akcemi, přesto se však doporučuje odlog ze hry.


Zneužití XP systému - hraní více vlastních postav zároveň

Je zakázáno, aby jeden hráč hrál zároveň za dvě postavy, a to ve všech případech. Výjimku tvoří pouze epizodní/questové postavy, které však musí být předem schváleny hlavním DM.


Zneužití nepřítomnosti DM/DS

Do této kategorie prohřešků spadá celá řada akcí postavy, které by donutily svět nebo NPC v něm nějak reagovat, ale bez DM to není možné. Jelikož ale DM nejsou ve hře pořád, je nutné najít určitý kompromis, který nechá hráčům určitý prostor pro hru, ale zároveň zajistí tresty pro skutečně nežádoucí případy. Proto budou ze všech případů zneužití nepřítomnosti DM paušálně trestány jen níže zmíněné dva typy. Zde je několik obecných pravidel:
:excl2: To, že je DM loglé ve hře, nestačí! DM musí být přímo přítomno vaší akci. To si musíte ověřit tak, že DM ve hře kontaktujete a ono vám přímo potvrdí, že je přítomno u vaší akce.
:excl2: Nahlášení dění po proběhnuté události z prohřešku neslevuje. Informujte o plánu něco takového dělat a vyčkejte na přítomnost DM.
:excl2: Pokud se tohoto prohřešku hráč dopustí proto, že jeho postava byla do něj zatažena proti jeho vůli, pak jednejte, jak nezbytně uznáte za vhodné (i třeba proti tomuto pravidlu - např. pokud na vás někdo zaútočí před stráží, tak se braňte, jak je libo). Co je pak nutné, je sepsat některému z týmu report o události (co, kdy, kde, kdo), aby bylo možné zajistit adekvátní reakci prostředí alespoň zpětně.


Zneužití nepřítomnosti DM/DS - útok na/před NPC

Tohoto prohřešku se hráč dopustí, pokud se svou postavou zaútočí na "modré" NPC nebo zaútočí na jinou hráčskou postavu před "modrým" NPC. Prohřešek je to proto, že ono "modré" NPC by téměř jistě na takové jednání postavy nějak reagovalo, ale bez přítomnosti DM nemůže. Útokem se myslí systémový útok. Různé útoku podobné akce hrané jen ve hvězdičkách by se posuzovaly a řešily pouze v nutných případech dle popisu prohřešku "Zneužití nepřítomnosti DM - ostatní", konkrétně dle bodu "provokace NPC", např. porušováním IC zákonů. Za útok je považován i útok nepřímý, například pomocí mágova přítelíčka, vyvolané bytosti nebo pasti pokládané v dohledu "modrého" NPC. Za „modrá“ NPC se nepovažují: zvířata, různí poutníci, pasáčci a sokolníci mimo města, těla bez duše na Druhé straně. Další výjimkou je Hag Hargol, Tábor půlorků a krčma v Tirianu, kde jsou mírné pěstní potyčky (tj. beze zbraně a bez úmrtí) tolerovány, dokud se obě strany chtějí opravdu očividně prát (tj. např. jednostranné napadení a pokračování, i pokud napadený volá o pomoc, je stále jasné zneužití nepřítomnosti DM).


Zneužití nepřítomnosti DM/DS - ostatní

Méně závažné případy, kdy nedošlo k útoku na/před NPC, ale přesto se jedná o prohřešek, který bude trestán. Jako tento prohřešek budou klasifikovány pouze níže vypsané případy. Pokud by se vyskytl jiný nežádoucí případ, bude se řešit výjimečným na míru ušitým trestem.

* Nemaskovaná hledaná postava před NPC či postava pojatá jako obecný nepřítel - ani to nemusí být stráž. Pokud je vyvěšený popis, nikdy nevíte, jestli by to NPC postavu neudalo.
* Maskovaná hledaná postava či postava pojatá jako obecný nepřítel v dohledu NPC stráže. Pravidlo se nevztahuje na osoby zamaskované magickou proměnou vzhledu.
* Maskovaná hledaná postava či postava pojatá jako obecný nepřítel obchodující s obchodníky (včetně hostinských atd.) na území, kde je daná osoba hledána. Výjimkou jsou obchody na tajných místech.
* Chůze a činnosti v proměněné provokativní formě před NPC - drak, klepetnatec, zombie, židle atd... ale pixie, myška, slepice, koroptev apod... se třeba ale už za provokativní nepovažuje.
* Pokládání pasti před NPC.
* Vyhrožování NPC a nevhodné chování k NPC - *kopl strážného do vajec*.
* DM neschválené překonávání různých speciálních překážek či situací, do kterých vás dostalo DM nebo jsou způsobené DM zásahem (např. útěk z vězení, systémové zničení DM vytvořené magické bariéry atd..)
* Nesení nebo jiná manipulace s mrtvým tělem hráčské postavy v dohledu modrých NPC, pokud ta hráčská postava byla cíleně zavražděna v CvC. (Tj. nevztahuje se na nehody v cvičných soubojích nebo donesení jezevci roztrhaného kamaráda do chrámu).
* Výrazné provokace NPC (např. kreslení pentagramu v chrámu dobrého boha před veleknězem, sednutí si na trůn krále v dohledu jeho stráže nebo jiných hradních NPC, porušování IC zákonů v dohledu stráže atd). Maličkosti paušálně trestány nebudou.

Za prohřešek se nikdy nepovažuje komunikace s NPC vedená pouze hráčskou postavou (viz. např. 7.3. Komunikace s NPC), pokud postava hráče zachová Status Quo, tj. po ukončení konverzace bude zachován stejný stav jako před jejím započetím.


Zneužití přechodů mezi lokacemi

Při tomto prohřešku hráč zneužije toho, že lokace v NWN nejsou propojeny plynule a po celé délce, ale jen na určitých malých místech - přechodech. Těmi místy musí pak všechny postavy chtě nechtě projít a toho lze zneužít mnoha způsoby. Například položením pasti na přechod nebo blízko něho, číhání na jiné postavy u přechodů a následné napadení dříve, nežli se mohou bránit. Známé kličky sem a tam na přechodu ve snaze zbavit se pronásledovatele atd.

Patří sem také proklouznutí přechodovými dveřmi do/z nějaké jinak uzavřené budovy/lokace ve směru opačném, než jde jiná postava. Problém spočívá v tom, že ta postava otevře dveře, ale než se nahraje z lokace A do lokace B za nimi, případný zloděj v lokaci B už klikne na přechod a nahrává se z lokace B do lokace A. Díky tomu nemá postava šanci spatřit a odhalit zloděje, a proto se jedná o prohřešek.

Odpočinek (rest), ale i spánek ve stanu kousek za přechodem lokace, kde se zrovna sváděl souboj sem patří taktéž. Je nesmysl a nežádoucí, aby postava obnovovala své síly takovým způsobem, že si jen zaklapne dveře, nebo přejde přechod s tím, že jí nehrozí nebezpečí, protože zná mezeru v systému.

Zneužití OOC kanálu pro přenos IC informací

Používání OOC kanálů (TELL, Discord, WhatsApp, ICQ, IM, Ventrilo aj..) pro sdělování IC informací je přísně zakázáno. Nekažte hru sobě ani druhým. Výmluvy typu "vždyť to nikdo neviděl" nejsou omluvou. Používání OOC kanálů pro OOC komunikaci během hry není doporučeno.


Zneužití OOC kanálu pro volání o pomoc

Volání o pomoc po kanálu tell či jiných OOC kanálech a jeho vyslyšení jsou stejně vážné prohřešky a trestají se v této kategorii. Nejčastěji se tento prohřešek objevuje u pomoci s oživením či odnosem těla mrtvého, jenž sám brouzdá nebezpečné oblasti. A přitom se jedná o úplně zbytečnou věc. Dohledový systém PLACOS tyto případy velmi dobře registruje a podrobně hlásí DM na perzistentní tabuli. Není tak problém dohledat prohřešek i mnoho dnů zpět.
Naposledy upravil(a) Naylun dne 14. 2. 2011 18.14, celkem upraveno 3 x.
Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč.
Uživatelský avatar
Arto
Příspěvky: 4113
Registrován: 19. 2. 2006 14.35
Bydliště: U tebe

Re: TRESTNÍK

Příspěvek od Arto »

Provedena revize Trestníku, který platí od 1. 10.2020. Zároveň se mažou doposud nastřádané body. :excl:
Wanting something does not give you the right to have it.
Zamčeno